Today's Photograph

Today's Photograph September 16, 2016 (No.4487 since January 1, 2004)
HIRAKATA NPO Festa 2016
Canon EOS Kiss X3 (CANON EF-5 18-50mm F131 1/80 f23mm) September 11, 2016

NPO Festa 2016 (2)

かわいい子供さんたちの「キッズナビわかばムージックベル」です。