Todaiji Temple Nigatsu-do Syunie in Nara

‚l‚‚’‚ƒ‚ˆ, 2004


Japanese

The place of Todaiji Teple Nigatsu-do should click the right@Λ@@South Gate of the national treasure at the entrance of Todaiji.
A height of 25m.If it passes through South Gate,
the Todaiji Hall of the Great Buddha can be seen.


There are two wooden Deva king image (national treasure)
in right and left of South Gate.It is Nigatsu-do in about 400m east of a Hall of the Great Buddha.
It is in an slightly elevated mountain.A whole view of the town in Nara can be commanded from Nigatsu-do.
A central roof is the Hall of the Great Buddha of the Todaiji Temple.Link
C“ρ‰ο‚Μ“ϊ’φ C“ρ‰ο‚Μΰ–Ύ
ΪΧ“ϊ’φ•\The dining-room manners performed at the lunch time.
As for 11 persons, a meal can do only one per day.
The Nigatsu-do front with a torch .
For being covered with sparks, it is to the inside of a fence.
The 81-year-old woman who sells
a sacred oracle at Nigatsu-doTen torches which bundled the leaf of a pine on the bamboo
are waiting for turn.It is the stairs from which a torch runs and goes up to Nigatsu-do.


The first torch appeared at 7:00 p.m.


If a torch is turned, sparks will dance like rain.


The round moon on Nigatsu-do.@@@@@@@@@@@